کد خبر 141523

«توریل» در دوره شش ماهه اول افزایش 34 درصدی سود خالص را گزارش کرد

صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 توکاریل (توریل) نشان از افزایش 34 درصدی سود خالص دارد.

«توریل» در دوره شش ماهه اول افزایش 34 درصدی سود خالص را گزارش کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، توکاریل در این دوره با جمع درآمد عملیاتی 1234.8 میلیارد تومان و بهای تمام شده 1058.8 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 19 و 18 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با افزایش 25 درصدی به 176 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رقم 162.7 میلیارد تومان رشد 25 درصدی را ثبت کرده است. 

سود خالص با افزایش 34 درصدی به 119 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 37.2 تومان سود محقق شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها