کد خبر 141307

نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد خگستر در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از 312 میلیون سهم به ارزش بیبش از 116 میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خگستر در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از 312 میلیون سهم به ارزش بیبش از 116 میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی 31 میلیون تومان و میانگین فروش نیز 40 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از 8.5 میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.

بعد از خگستر نمادهای شپنا و شبندر به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از 78 و 71 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها