کد خبر 141284

«حتوکا» افزایش 109 درصدی سود خالص را ثبت کرده است

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 حمل و نقل توکا (حتوکا) رشد 109 درصدی سود خالص را نشان می‌دهد.

«حتوکا» افزایش 109 درصدی سود خالص را ثبت کرده است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حتوکا در دوره مورد بررسی به درآمد عملیاتی 305 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 249.7 میلیارد تومانی رسیده که به ترتیب 52 و 42 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

سود ناخالص با رقم 55.3 میلیارد تومان افزایش 123 درصدی داشته و سود عملیاتی با رقم 43.8 میلیارد تومان با رشد قابل توجه 133 درصدی همراه بوده است. 

سود خالص رشد چشمگیر 109 درصدی را با رسیدن به رقم 44.6 میلیارد تومان به نمایش گذاشته اما به علت افزایش سرمایه 200 درصدی در این دوره با سرمایه جدید 99 میلیارد تومانی به ازای هر سهم 45.1 تومان سود خالص محقق شده که 30 درصد کمتر از دوره قبل است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها