کد خبر 141259

سود «غگلستا» در نیمه اول امسال جهش 168 درصدی داشت

صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) نشان از جهش 168 درصدی در سود خالص دارد.

سود «غگلستا» در نیمه اول امسال جهش 168 درصدی داشت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، غگلستا در پایان دوره شش ماهه اول به درآمد عملیاتی 497.8 میلیارد تومان با رشد 65 درصدی و بهای تمام شده 402.6 میلیارد تومان با افزایش 58 درصدی رسیده است. 

سود ناخالص با افزایش 105 درصدی برابر 95.1 میلیارد تومان و سود عملیاتی با رشد 154 درصدی برابر 69.5 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص جهش 168 درصدی داشته و به 48.7 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب به ازای هر سهم 92.2 تومان سود خالص محقق شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها