کد خبر 140956

نماد خگستر بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد خگستر از گروه خودرویی با جابجایی بیش از 997 میلیون سهم به ارزش بیش از 375 میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

نماد خگستر بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را کسب کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خگستر از گروه خودرویی با جابجایی بیش از 997 میلیون سهم به ارزش بیش از 375 میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

برسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی 50 میلیون تومان و میانگین فروش نیز 43 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از 25 میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.

بعد از خگستر نمادهای شتران و شبندر به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از 250 و 182 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اخصاص دادند.

همچنین نمادهای خودرو و شستا به ترتیب با داد و ستد بیش از 737 و 707 میلیون سهم توانستند بیشترین حجم معاملات بازار را بعد خگستر از آن خود کنند.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها