کد خبر 140929

«سبزوا» شروع سال مالی خود را با افزایش 59 درصدی درآمدها گزارش کرد

«سبزوا» شروع سال مالی خود را با افزایش 59 درصدی درآمدها گزارش کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمان لار سبزوار در اولین ماه از سال مالی خود فروش 22.5 میلیاردتومانی داشت که از شهریور به عنوان آخرین ماه از سال مالی گذشته 1 میلیارد تومان بیشتر بوده است. همچنین مقایسه درآمد مهرماه با ماه مشابه گذشته نشان از رشد 59 درصدی دارد.

نرخ فروش سیمان در این دوره نسبت به دوره مشابه افزایش 7 درصدی و مقدار فروش افزایش 48 درصدی داشته است.

1401-08-17 12_35_33-سبزوا - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها