کد خبر 140671

جهش در درآمدهای صادراتی سبحان دارو طی دوره 7 ماهه

در پایان دوره 7 ماهه امسال ، سبحان دارو جهش بیش از 170 درصدی در درآمدهای صادراتی را گزارش کرد.

جهش در درآمدهای صادراتی سبحان دارو طی دوره 7 ماهه

سبحان دارو در پایان دوره 7 ماهه خود به جمع فروش 627.1 میلیارد تومانی رسیده که در قیاس با دوره مشابه پارسال افزایش 45 درصدی داشته است. 

 مقدار فروش داخلی تقریبا همسطح با پارسال بوده اما مقدار فروش صادراتی با افزایش 179 درصدی درآمد 7.9 میلیارد تومانی را محقق کرده که 144 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال می‌باشد. 

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی افت 33 درصدی داشته که علت اصلی آن کاهش 59 درصدی در نرخ قطره بوده است اما میانگین نرخ فروش محصولات صادراتی با افزایش 39 درصدی همراه بوده است. 

1401-08-14 13_54_55-دسبحان - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها