کد خبر 140670

«دابور» در پایان دوره 7 ماهه چه کرد ؟

داروسازی ابوریحان (دابور) در پایان دوره 7 ماهه امسال افزایش 43 درصدی درآمدها را گزارش کرده است.

«دابور» در پایان دوره 7 ماهه چه کرد ؟

داروسازی ابوریحان با کسب درآمد 120 میلیارد تومانی در مهرماه به مجموع فروش 834.6 میلیاردتومانی رسیده که 43 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 44 درصدی و مقدار فروش صادراتی افت 69 درصدی داشته است. 

میانگین نرخ فروش محصولات در داخل 32 درصد و در صادرات 59 درصد افزایش داشته است. 

درآمد حاصل از صادرات نیز با رقم 12.8 میلیارد تومان 5 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

1401-08-14 12_58_19-دابور - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها