کد خبر 140516

افزایش سرمایه سه شرکت ثبت شد

نمادهای فجهان، صبا و حتوکا افزایش سرمایه‌های خود را به ثبت رساندند.

افزایش سرمایه سه شرکت ثبت شد

 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، فجهان، افزایش سرمایه 63 درصدی از مبلغ 4 هزار میلیارد تومان به 6500 میلیارد تومان که از محل مطالبات و آورده نقدی و هم‌چنین سود انباشته صورت گرفته بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

سرمایه‌گذاری صباتامین ، صبا، افزایش سرمایه  67 درصدی از مبلغ 4500 میلیارد تومان به 7500 میلیارد تومان ، از محل مطالبات و آورده نقدی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 حمل و نقل توکا، حتوکا، افزایش سرمایه 200 درصدی از مبلغ 33 میلیارد تومان به 99 میلیارد تومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد. 


 

ارسال نظر

تازه ها