کد خبر 140320

«شنفت» با افزایش 39 درصدی درآمد دوره 7 ماهه را به پایان رساند

نفت پارس در پایان دوره 7 ماهه افزایش 39 درصدی درآمدها نسبت به دوره مشابه قبلی را گزارش کرد.

«شنفت» با افزایش 39 درصدی درآمد دوره 7 ماهه را به پایان رساند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نفت پارس با کسب درآمد 722.7 میلیارد تومانی در شهریور به جمع فروش 5278.3 میلیارد تومانی رسیده که 39 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 4 درصدی و مقدار فروش صادراتی کاهش 11 درصدی با رقم 2189.1 میلیارد تومان داشته که 15 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است. 

photo_2022-10-30_10-37-45

 

ارسال نظر

تازه ها