کد خبر 140247

«ستران» در دوره شش ماهه اول 1401 جهش سودآوری را گزارش کرد

صورت مالی شش ماهه اول امسال سیمان تهران نشان از افزایش قابل توجه 198 درصدی سود خالص دارد.

«ستران» در دوره شش ماهه اول 1401 جهش سودآوری را گزارش کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمان تهران در پایان دوره 6 ماهه اول با درآمد عملیاتی 998.3 میلیارد تومان افزایش 82 درصدی و با بهای تمام شده 602.5 میلیارد تومان رشد 62 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است. 

سود ناخالص با رقم 395.8 میلیارد تومان 124 درصد افزایش یافته و سود عملیاتی با رقم 355.6 میلیارد تومان افزایش 187 درصدی را ثبت کرده است. 

سود خالص با جهش 198 درصدی همراه شده و به رقم 320.4 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم 183.1 تومان در نیمه اول امسال محقق شود. 

مقدار فروش ستران در دوره مورد بررسی امسال 6 درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است. 

سیمان فروخته شده در بورس کالا مبلغ درآمدی 918.5 میلیارد تومانی برای ستران به همراه داشته که بیش از هزار درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. 

 

ارسال نظر

تازه ها