کد خبر 139962

پتروشیمی «پارس» در نیمه اول سال به افزایش 27 درصدی سود خالص بسنده کرد

صورت سود و زیان دوره شش ماهه اول امسال پتروشیمی پارس نشان از رشد 27 درصدی سود خالص دارد.

پتروشیمی «پارس» در نیمه اول سال به افزایش 27 درصدی سود خالص بسنده کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی پارس با درآمد عملیاتی 30571.5 میلیاردتومان و بهای تمام شده 24064.4 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 45 و 49 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است؛ تمامی فروش پتروشیمی پارس داخلی بوده و شرکت درآمد صادراتی ندارد.

سود ناخالص 6507.1 میلیارد تومانی 32 درصد افزایش و سود عملیاتی 5099.6 میلیارد تومان 30 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است. 

سود خالص به 6041 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 12.7 تومان محقق شده ، بدین ترتیب شاهد افزایش 27 درصدی هستیم. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها