کد خبر 139601

بررسی درآمد فصلی «شبهرن» «شنفت» و «شسپا»

بررسی درآمد فصلی «شبهرن» «شنفت» و «شسپا»

شبهرن و درآمد فصلی 

نفت بهران بهار امسال را با افزایش 83 درصدی فروش نسبت به بهار پارسال پشت سر گذاشت. 

فروش تابستان این شرکت افزایش 70 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی و همچنین رشد 45 درصدی نسبت به بهار امسال داشته است. 

1401-07-25 09_50_12-شبهرن - Excel

شنفت و درآمد فصلی 

نفت پارس در بهار امسال توانسته رشد 50 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال و در تابستان افزایش 34 درصدی در قیاس با تابستان سال گذشته را رقم بزند؛ هم‌چنین فروش تابستان 3 درصد بالاتر از بهار امسال بوده است. 

1401-07-25 11_00_35-شنفت - Excel

شسپا و درآمد فصلی 

نفت سپاهان در پایان بهار امسال افزایش 61 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است. 

شسپا در تابستان با رشد 35 درصدی فروش نسبت به دوره مشابه پارسال و 12 درصدی نسبت به بهار امسال همراه بوده است. 

 

1401-07-25 11_45_06-شسپا - Excel

ارسال نظر

تازه ها