کد خبر 139482

سود خالص بوتان در نیمه اول امسال 12 درصد افزایش یافت

بررسی صورت مالی بوتان در نیمه اول امسال نشان از رشد 12 درصدی سود خالص دارد.

سود خالص بوتان در نیمه اول امسال 12 درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بوتان در پایان دوره 6 ماهه به درآمد عملیاتی 2350.5 میلیارد تومانی رسید که 33 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده در مقابل بهای تمام شده این شرکت نیز با رشد 31 درصدی برابر 1980.4 میلیارد تومان گزارش شده است. 

از مجموع درآمد به دست آمده 160 میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی است که در مقایسه با دوره مشابه قبلی 43 درصد افزایش یافته است ؛ مقدار فروش صادراتی نیز 95 درصد رشد داشته است. 

سود ناخالص با رقم 370 میلیارد تومان افزایش 43 درصدی و سود عملیاتی با رقم 245 میلیارد تومان افزایش 27 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است. 

سود خالص افزایش 12 درصدی داشته و به رقم 69 میلیارد تومان رسیده اما افزایش سرمایه 256 درصدی این شرکت سبب شده تا سود خالص هر سهم کاهش 69 درصدی داشته باشد و برابر 27.6 تومان محقق شود. 


 

ارسال نظر

تازه ها