کد خبر 139466

جهش چشمگیر درآمد «فزر» در تابستان امسال

بررسی فروش «فزر» در بهار و تابستان امسال نشان از جهش 111 درصدی فروش در تابستان نسبت به بهار دارد.

جهش چشمگیر درآمد «فزر» در تابستان امسال

فزر در فصل بهار با فروش 44.4 میلیارد تومانی افزایش 113 درصدی نسبت به بهار پارسال و در تابستان با درآمد 93.7 میلیارد تومانی افزایش 20 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته داشته است. رقم درآمدی تابستان افزایش 111 درصدی نسبت به بهار امسال نیز داشته است. 

1401-07-23 18_18_12-فزر - Excel

ارسال نظر

تازه ها