کد خبر 139273

«شگویا» بهار و تابستان امسال را با درآمد تقریبا یکسان پشت سر گذاشت

پتروشیمی تندگویان در بهار و تابستان با درآمد حدود 5500 میلیارد تومانی پشت سر گذاشته است.

«شگویا» بهار و تابستان امسال را با درآمد تقریبا یکسان پشت سر گذاشت

پتروشیمی تندگویان بهار 1401 را با افزایش 33 درصدی درآمد نسبت به بهار پارسال پشت سر گذاشته است. شگویا در تابستان نسبت به بهار امسال کاهش 2 درصدی و نسبت به تابستان پارسال افزایش 48 درصدی داشته است.

1401-07-20 08_39_33-شگویا - Excel

ارسال نظر

تازه ها