کد خبر 138831

چند شرکت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس گرفتند

سخواف، غبشهر، فنوال، خفرمان و حتوکا نمادهایی هستند که مجوز افزایش سرمایه آن‌ها از سوی سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده است.

چند شرکت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس گرفتند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجوز افزایش سرمایه برای نمادهای زیر از سوی سازمان بورس اوراق بهادار صادر شد. 

سخواف 

سرمایه فعلی: 53 میلیارد و 28 میلیون و 276 هزار و 400 تومان 

درصد افزایش سرمایه: 440 درصد 

سرمایه جدید: 286 میلیارد و 480 میلیون و 90 هزار و 600 تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/02/98 مجلس شورای اسلامی)

غبشهر 

سرمایه فعلی: 2200 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 34 درصد 

سرمایه جدید: 2950 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌ای و جلوگیری از خروج نقدینگی

فنوال 

سرمایه فعلی: 67 میلیارد و 834 میلیون و 700 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 400 درصد 

سرمایه جدید: 339 میلیارد و 173 میلیون و 500 هزار تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: خریدماشین‌آلات و تجهیزات 

خفرمان  

سرمایه فعلی: 29 میلیارد و 871 میلیون و 843 هزار و 300 تومان 

درصد افزایش سرمایه: 168 درصد 

سرمایه جدید: 80 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی موضوع بند «ف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

حتوکا  

سرمایه فعلی: 33 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 200 درصد 

سرمایه جدید: 99 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت:جبران مخارج سرمایه‌ای و اجرای طرح توسعه‌ انبار ترانزیت 

 

ارسال نظر

تازه ها