کد خبر 137798

وصنعت با سال مالی منتهی به پایان مرداد ، در آخر سال مالی منتهی به 31 مرداد 1401 با سرمایه جدید 1800 میلیارد تومانی برای هر سهم سود 50.5 تومانی محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 مرداد 1401 را منتشر کرده است. در این صورت‌های مالی جمع درآمدهای عملیاتی به رقم 940.8 میلیارد تومان رسیده که 28 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است، 41 میلیارد تومان از جمع درآمدهای عنوان شده مربوط به سود سهام (افزایش 113 درصدی داشته) 230.3 میلیارد تومان مربوط به درآمد سود تضمین شده ( 3 درصد افزایش یافته) 669.4 میلیارد تومان مربوط به فروش سرمایه‌گذاری ها است (36 درصد افزایش داشته).

سود عملیاتی شرکت با رقم 903.9 میلیارد تومان افزایش 26 درصدی را نشان می‌دهد. سود خالص رشد 26 درصدی با رقم 902.6 میلیارد تومان را ثبت کرده و با سرمایه جدید 1800 میلیارد تومانی که 200 درصد در قیاس با دوره مالی قبل افزایش داشته، به ازای هر سهم سود خالص 50.1 تومانی محقق کرده است.

ساختار سرمایه

میزان 98 درصد از مجموع دارایی‌های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه بوده و میزان 2 درصد از دارایی‌های شرکت بدهی است.

تغییرات در صنعت یا شرکت‌های مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد

در دوره اصلاحی بازار سرمایه که منجر به حرکت بسیاری از شرکت‌ها به سمت میانگین‌های تاریخی نسبت‌های بنیادی شد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و کنترل ریسک بازار به سرمایه‌گذاری برروی صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق بدهی در کنار سهام روی آوردند. اکنون با توجه به منطقی شدن نرخ سهام و ارزندگی قیمت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذرای در زمینه خرید و فروش سهام فعال‌تر شده‌اند. همچنین شرکت توسعه صنعت و تجارت علاوه بر صنایع با ارزش بورسی، اوراق و صندوق‌های با درآمد ثابت برروی صندوق‌های طلا نیز سرمایه‌گذاری نمود.

پیشرفت شرکت در سال جاری و درآینده

با توجه به روند مستمر سودآوری در سال‌های گذشته و با فرض اینکه ریسک‌های غیرسیستماتیک در بازار سرمایه در محدوده پیش‌بینی شده تغییر نماید، پیش‌بینی وصنعت بر این است که روند سودآوری در بخش پایدار (عواید حاصل از دریافت نقدی سود اوراق بهادار) ادامه پیدا کند.

پرتفوی شرکت در پایان سال مالی مورد بررسی

خالص ارزش روز پرتفوی  شرکت در تاریخ 31 مرداد 1401 نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش 4 درصدی داشته است.

1

وضعیت سود سهام پرداختنی و سودآوری وصنعت در 6 سال گذشته

2

وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بورسی

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت در پایان سال مالی مورد بررسی حدود 2800 میلیارد تومان و به شرح جدول ذیل بوده است.خالص ارزش فروش سرمایه‌گذاری‌های بورسی در پایان دوره مالی حدود 407 میلیارد تومان بیشتر از بهای تمام شده است.

واحد: میلیون ریال

3

 

 

ارسال نظر

تازه ها