کد خبر 137360

تامین سرمایه تمدن در پایان دوره شش ماهه اول از سال مالی خود، افزایش 40 درصدی در سود خالص را گزارش کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تامین سرمایه تمدن در پایان دوره 6 ماهه خود با افزایش 41 درصدی به مجموع درآمد عملیاتی 706.4 میلیارد تومان رسید؛ سهم درآمد سود تضمین شده 183.5 میلیارد تومان (که 24 درصد افزایش یافته ) ، سهم سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها 45.8 میلیارد تومان (که در دوره مشابه قبلی زیان بوده) و سهم سایر درآمدها 477.1 میلیارد تومان (که 30 درصد افزایش یافته ) بوده است. 

سود عملیاتی با رشد 41 درصدی برابر 604.5 میلیارد تومان و سود خالص با افزایش 40 درصدی برابر 534.1 میلیارد تومان گزارش شده و به ازای هر سهم 35.6 تومان سود خالص محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها