کد خبر 137292

کخاک افزایش سرمایه بیش از 100 درصدی را ثبت کرد.

صنایع خاک چینی ایران ، کخاک، افزایش سرمایه 133 درصدی از مبلغ 150 میلیارد تومان به 350 میلیارد تومان که از محل مطالبات و آورده نقدی صورت گرفته بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 

ارسال نظر

تازه ها