کد خبر 137133

سنگ آهن گهر زمین با نماد معاملاتی «کگهر» با سال مالی منتهی به آذرماه در دوره 8 ماهه خود افزایش 38 درصدی مجموع درآمدها را گزارش کرده است؛ فعالیت شرکت در بخش صادرات بسیار قابل توجه بوده است.

سنگ آهن گهر زمین با سال مالی منتهی به آذرماه در دوره 8 ماهه خود به درآمد 17575.5 میلیارد تومانی رسیده که 38 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی شرکت افت 5 درصدی و مقدار فروش صادراتی افزایش 491 درصدی داشته و بدین ترتیب درآمد صادراتی با رقم 931.2 میلیارد تومان 319 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال بوده است. 

تنها محصول صادراتی کگهر در سال جاری  گندله بوده درحالی که در سال قبل از محل فروش کنسانتره سنگ آهن درآمد صادراتی به دست آورده است. 

میانگین نرخ فروش محصولات در مدت زمان مورد بررسی در بخش داخلی افزایش 87 درصدی را نشان می‌دهد. 

1401-06-13 10_18_03-Window

ارسال نظر

تازه ها