کد خبر 137118

داروسازی اکسیر (دلر) در دوره 5 ماهه امسال افزایش 10 درصدی درآمدها را گزارش کرده اما برآیند مقدار فروش محصولات ومیانگین نرخ فروش محصولات در داخل و بخش صادراتی عملکردی صعیف‌تر نسبت به پارسال را نشان می‌دهد.

داروسازی اکسیر در 5 ماه گذشته به جمع درآمد 968.3 میلیارد تومان رسیده که 10 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

در فروش داخلی مقدار فروش افزایش 22 درصدی داشته اما میانگین نرخ فروش محصولات افت 6 درصدی را نشان می‌دهد. 

در بخش فروش صادراتی شاهد افت 86 درصدی در مقدار فروش هستیم و تغییرات مثبت 40 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات کمکی به افزایش درآمدها نکرده است و جمع فروش 5 ماهه شرکت برابر 8.2 میلیارد تومان بوده که 83 درصد کمتر از دوره مشابه پارسال است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها