کد خبر 136768

«شپدیس» دوره 11 ماهه را با افزایش بیش از 100 درصدی درآمد سپری کرد

پتروشیمی پردیس(شپدیس) تنها 1 ماه تا به پایان رسیدن سال مالی خود فاصله دارد و در این مدت توانسته افزایش بیش از 100 درصدی در درآمد داشته باشد.

«شپدیس» دوره 11 ماهه را با افزایش بیش از 100 درصدی درآمد سپری کرد

پتروشیمی پردیس در آستانه پایان سال مالی خود قرار دارد و در 11 ماه گذشته به درآمد 35922.6 میلیارد تومان رسیده که 109 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

در بخش داخلی مقدار فروش اوره صنعتی افت 14 درصدی داشته اما نرخ فروش 141 درصد بیشتر شده بدین ترتیب 9463.4 میلیارد تومان از مجموع درآمد ذکر شده به فروش داخلی اختصاص داشته که 108 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

در بخش صادراتی مقدار فروش کاهش 10 درصدی داشته است؛ نرخ فروش آمونیاک 343 درصد بیشتر و اوره صنعتی 119 درصد بیشتر از پارسال بوده و درآمد 26459.1 میلیارد تومانی حاصل از صادرات 109 درصد بیشتر از دوره مشابه بوده است. 

1401-06-07 11_55_04-شپدیس - Excel

ارسال نظر

تازه ها