کد خبر 136244

حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس) در مدت زمان گذشته از سال جاری بازدهی قیمتی 25 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حفارس از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی قیمتی مثبت 25 درصدی را به ثبت رسانده است. 

شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس در دوره سه ماهه اول امسال عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است. 

درآمدهای عملیاتی با رشد 227 درصدی به 4505 میلیارد تومان رسیده و زیان ناخالص در دوره مشابه پارسال به سود خالص 11.3 میلیارد تومانی تبدیل شده است؛ هم‌چنین زیان عملیاتی نیز به سود عملیاتی 409.5 میلیون تومانی بدل شده است. زیان خالص نیز سود خالص 4.2 میلیارد تومانی شده و به ازای هر سهم 17 ریال محقق شده است.براساس توضیحات شرکت علت اصلی افزایش قابل توجه درآمد و به دنبال آن سودسازی افزایش نرخ حمل آرد بوده است. 

در پایان دوره 4 ماهه نیز مجموع درآمدهای شرکت به 633.5 میلیارد تومان رسیده که 215 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است. 

از مجموع درآمد به دست آمده در طول 4 ماه ، 142.2 میلیارد تومان مربوط به حمل آرد و 387.1 میلیارد تومان مربوط به حمل گندم بوده که به ترتیب افزایش 213 و 230 درصدی در قیاس با دوره مشابه پارسال داشته است. مابقی درآمد نیز مربوط به سایر درآمدها و تخلیه ، بارگیری و انبارداری بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها