کد خبر 136119

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) ، پس از عرضه اولیه تاکنون بازدهی منفی ۸ درصدی داشته و به علاوه آن عملکرد منفی در دوره سه ماهه اول داشته است.

فغدیر با بازدهی منفی 8 درصدی بازه زمانی عرضه اولیه تاکنون را سپری کرده است ؛ این سهم در تاریخ 4 خرداد در ابتدا به صندوق‌ها عرضه شد و پس از آن اجازه معامله توسط سهامدار خرد را پیدا کرد.

فغدیر در بهار امسال عملکرد افزایشی نداشته است؛ درآمد عملیاتی با رقم 1224.2 میلیارد افت 37 درصدی پیدا کرده و پس از آن سود ناخالص با کاهش 46 درصدی به 393.8 میلیارد تومان ، سود عملیاتی با افت 48 درصدی به 376 میلیارد تومان و سود خالص با کاهش 29 درصدی به 585.4 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم سود 48.8 تومانی ساخته شده است.

علت اصلی تمامی تغییرات منفی ذکر شده افت فروش آهن اسفنجی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 بوده است.

در پایان دوره 4 ماهه نیز به درآمد 1638.3 میلیارد تومان رسیده که 34 درصد کمتر از دوره مشابه پارسال است.

نرخ فروش تک محصول آهن اسفنجی این شرکت در دوره 4 ماهه امسال افزایش 21 درصدی داشته اما کاهش 44 درصدی مقدار فروش آن سبب شده تا تغییرات درآمد رقم بخورد.

ارسال نظر

تازه ها