کد خبر 133777

سه شرکت تامین سرمایه بانک ملت، تولید مواد اولیه دارویی البرز و بیمه زندگی خاورمیانه مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجوز افزایش سرمایه سه شرکت زیر صادر شد. 

تامین سرمایه بانک ملت «تملت» 

سرمایه فعلی: 1600 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 35 درصد 

سرمایه جدید: 2160 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: تقویت ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت‌های تامین مالی 

تولید مواد اولیه دارویی البرز «دبالک»

سرمایه فعلی: 52 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 48 درصد 

سرمایه جدید: 77 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: توسعه خطوط تولید 

بیمه زندگی خاورمیانه «بخاور» 

سرمایه فعلی: 220 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 9 درصد 

سرمایه جدید: 240 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: رعایت الزامات قانونی، حفظ سطح توانگرای مالی و راه‌اندازی و تجهیز دفاتر ارتباطی 

 

 

ارسال نظر

تازه ها