کد خبر 133688

گدنا در سال مالی ۱۴۰۰ به ازای هر سهم سودخالص ۵۰.۵ تومانی محقق کرد که ۲۲۲ درصد بیشتر از سال مالی قبلی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گدنا در پایان سال مالی 1400 به درآمد عملیاتی 201.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 168.5 میلیارد تومانی رسیده که به ترتیب افزایش 221 و 239 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است. 

سود ناخالص با رشد 154 درصدی به رقم 32.8 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی برابر 20 میلیارد تومان بوده است. 

سودخالص با رقم 15.1 میلیارد تومان 222 درصد بیشتر از سال مالی قبلی بوده و در پایان به ازای هر سهم 50.5 تومان سود خالص محقق شده است. 

حاشیه سودخالص در سال مالی 1400 برابر 8 درصد بوده که با سال مالی 1399 یکسان است. 

ارسال نظر

تازه ها