کد خبر 133480

شرکت سیمان هگمتان پنجمین ماه از سال مالی خود را با تحقق 144 میلیارد تومان فروش که رکورد جدیدی برای شرکت به حساب می‌آید به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان هگمتان با نماد معاملاتی سهگمت در خرداد ماه از سال مالی منتهی به 1401/10/30 با رشد 69 درصدی نسبت به ماه قبل و 112 درصدی نسبت به متوسط فروش 4 ماهه به درآمد چشمگیر 144.1 میلیارد تومانی دست یافته است. 86.6 میلیارد تومان از فروش شرکت از محل فروش داخلی و 57.4 میلیارد تومان آن از محل صادرات حاصل شده است. 

مقدار فروش سیمان داخلی در این ماه با افزایش 64 درصدی نسبت به اردیبهشت حدود 153 هزار تن و مقدار فروش کلینکر صادراتی با افزایش 36 درصدی حدود 88 هزار تن گزارش شده است. نرخ فروش سیمان داخلی 12 درصد و نرخ فروش کلینکر صادراتی 11 درصد در این یک ماهه رشد داشته است. 

مجموع فروش 5 ماهه نخست از سال مالی جاری شرکت به مبلغ 416.6 میلیارد تومان، که 79 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها