کد خبر 132715

شرکت پتروشیمی جم در 12 ماهه منتهی به اسفند به سود خالص 9631 میلیارد تومانی دست یافت.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت پتروشیمی جم در 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 موفق به کسب درآمد عملیاتی 35931.6 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 27892 میلیارد تومانی که هر کدام به ترتیب 31 و 59 درصد بیشتر از سال قبل شده‌اند شده است. 24260.8 میلیارد تومان از فروش شرکت مربوط به بخش فروش داخلی و 11670.8 میلیارد تومان مربوط به بخش صادرات بوده است. 

جم در این سال مالی با افت 19 درصدی نسبت به سال گذشته به سودخالص 8039.6 میلیارد تومانی و با افت 31 درصدی به سود عملیاتی 5968.9 میلیارد تومانی دست یافته است.

سود خالص جم در یک سال منتهی به اسفند 1400 از 10041.2 میلیارد تومان به 9630.7 میلیارد تومان کاهش یافته که 4 درصد افت را نشان می‌دهد و همچنین سود شناسایی شده به ازای هر سهم 697.9 تومان بوده است. حاشیه سود خالص با کاهش 25 درصدی نسبت به سال 99 در سال مالی مورد بررسی 27 درصد گزارش شده است. 

ارسال نظر

تازه ها