کد خبر 132417

بانک دی در حالی که در انتهای سال 99 سود 3600 میلیارد تومانی را شناسایی کرده بود در شش ماهه اول سال 1400 زیان بیش از 2400 میلیارد تومانی را ثبت کرده که حاکی از افت بیش از 160 درصدی سود خالص این شرکت است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صورت و سود و زیان بانک دی در شش ماهه اول سال 1400 نشان می‌دهد که این بانک در حالی که در انتهای سال 99 سود 3600 میلیارد تومانی را شناسایی کرده بود در شش ماهه اول سال 1400 زیان بیش از 2400 میلیارد تومانی را ثبت کرده که حاکی از افت بیش از 160 درصدی سود خالص این شرکت است.

جمع درآمدهای عملیاتی بانک دی در انتهای سال 1399 حدود مثبت 4400 میلیارد تومان بوده اما در نیمه اول سال 1400 این رقم به منفی 1600 میلیارد تومان رسیده که نشان از کاهش بیش از 140 درصدی است.

همچنین آیتم سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت نیز در انتهای سال 1399 حدود 111 میلیارد تومان بوده اما در انتهای شهریور 1400 این رقم به منفی 330 میلیارد تومان رسیده یعنی افتی معادل 11 هزار درصد .

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها