کد خبر 132184

شرکت سیمان اردستان در 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 قادر به شناسایی سود 155.5 میلیارد تومانی به ازای هر سهم شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان اردستان در سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 با رشد 44 درصدی نسبت به سال قبل مبلغ 407.3 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 212.1 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. از مجموع درآمد شرکت در این سال مالی مبلغ 383 میلیارد تومان مربوط به بخش فروش داخلی و 24.3 میلیارد تومان مربوط به بخش فروش صادراتی بوده است. 

مقدار فروش داخلی سیمان خاکستری تقریبا برابر با سال گذشته و حدود 991 هزار تن و مقدار فروش صادراتی کلینکر صادراتی با افزایش 145 درصدی حدود 49 هزار تن گزارش شده است. نرخ فروش سیمان خاکستری 84 درصد رشد را در این یک ساله رقم زده است. 

سود ناخالص و سود عملیاتی به ترتیب با 26 و 54 درصد رشد به 195.2 میلیارد تومان و 167 میلیارد تومان رسیده‌اند.

اردستان در سال مالی مورد بررسی قادر به شناسایی سود خالص 176.5 میلیارد تومانی معادل 155.5 میلیارد تومان به ازای هر سهم شده که این رقم 42 درصد بیشتر از سود خالص شرکت در سال 1399 بوده است.

 حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 12 درصدی نسبت به سال قبل به 48 درصد و حاشیه سود خالص با افت 2 درصدی به 43 درصد در سال مالی مورد بررسی رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها