کد خبر 132164

مجوز افزایش سرمایه دو شرکت صنایع جوشکاب یزد و گروه دارویی البرز صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجوز افزایش سرمایه دو شرکت زیر صادر شد. 

صنایع جوشکاب یزد «بکاب»

سرمایه فعلی: 7 میلیارد و 10 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصدی

سرمایه جدید: 14 میلیارد و 20 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

گروه دارویی البرز «والبر»

سرمایه فعلی:  840 میلیارد و 10 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 61 درصد

سرمایه جدید: یک هزار و 350 میلیارد و 10 میلیون تومان 

منبع: 30 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 31 درصد سایر اندوخته‌ها 

به علت:مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح ساختار مالی 

 

ارسال نظر

تازه ها