کد خبر 131995

پلوله در سال مالی ۱۴۰۰ با سودسازی حدود ۴۸۲ تومانی به ازای هر سهم افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پلوله در پایان سال مالی 1400 با درآمد عملیاتی 590 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 444.3 میلیارد تومانی به ترتیب افزایش 82 و 103 درصدی نسبت به سال مالی 1399 داشته است. 

سود ناخالص رشد 38 درصدی داشته و با رقم 145.6 میلیارد تومان گزارش شده و سود عملیاتی با رشد 49 درصدی به 100.6 میلیارد تومان رسیده است. 

افزایش قابل توجه سایر درآمدهای غیرعملیاتی سبب شده تا سود خالص با رشد 108 درصدی به 108.3 میلیارد تومان برسد و به ازای هر سهم 481.7 تومان محقق شود. 

حاشیه سود خالص پلوله در سالی که گذشت به 18 درصد رسید که دو درصد بالاتر از سال مالی 1399 بوده است. 

ارسال نظر

تازه ها