کد خبر 131683

شرکت کشتیرانی دریای خزر در صورت مالی تلفیقی 12 ماهه سال 1400 از تحقق سودی شبیه به سال قبل و برابر 145 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد معاملاتی حخزر در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400، با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل به درآمد عملیاتی 725.7 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 502.4 میلیارد تومانی دست یافته است.

در این 12 ماهه سود ناخالص با جهش 118 درصدی به رقم قابل توجه 223.2 میلیارد تومان رسیده است، اما سود عملیاتی تنها با 3 درصد رشد 159.7 میلیارد تومان بوده است.

حخزر در این سال مالی قادر به شناسایی 144.9 میلیارد تومان سود خالص معادل 134.2 تومان به ازای هر سهم شده، که این رقم تقریبا هم سطح با سود سال 99 شرکت بوده و فقط 1 درصد بیشتر شده است.

در این دوره مالی حاشیه سود ناخالص شرکت با 41 واحد افزایش 31 درصد و حاشیه سود خالص با 33 واحد کاهش 20 درصد گزارش شده است. 

ارسال نظر

تازه ها