کد خبر 131310

چهار نماد «شیران»، «فافق»، «وسپه» و «تاپیکو» از دریافت مجوز افزایش سرمایه خود خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، چهار شرکت زیر مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند. 

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران «شیران»

سرمایه فعلی: 964 میلیارد و 17 میلیون و 600 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 

سرمایه جدید: یک هزار و 928 میلیارد و 35 میلیون و 200 هزار تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

 

صنایع مس افق کرمان «فافق» 

سرمایه فعلی: 250 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 40 درصد 

سرمایه جدید: 350 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: جبران مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر 

 

سرمایه گذاری سپه «وسپه»

سرمایه فعلی: 1200 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 95 درصد 

سرمایه جدید: 2340 میلیارد تومان 

منبع: 67 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 28 درصد سود انباشته 

به علت: جبران مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سهام

 

سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین «تاپیکو»

سرمایه فعلی: 8150 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 25 درصد 

سرمایه جدید: 10,150 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‎های سرمایه‌پذیر

 

 

ارسال نظر

تازه ها