کد خبر 131276

شرکت پتروشیمی شیراز اردیبهشت سال مالی 1401 را با رقم زدن درآمد 1674 میلیارد تومانی به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی شیراز در دومین ماه از سال مالی 1401 توانست به مبلغ فروش 1674.4 میلیارد تومانی که 26 درصد کمتر از فروردین است دست پیدا کند. از مجموع درآمد این ماه شرکت 1014.5 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی و 659.8 میلیارد تومان از طریق فروش صادراتی حاصل شده است. 

مقدار فروش اوره کشاورزی با 2 درصد افزایش 48 هزار تن و مقدار فروش اوره صادراتی با 51 درصد افت 42.9 هزار تن گزارش شده است. نرخ فروش اوره کشاورزی 13 درصد و اوره صادراتی 8 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. 

مجموع فروش فروردین و اردیبهشت با رشد 236 درصدی نسبت به دو ماهه اول سال مالی قبل به رقم قابل توجه 3789.9 میلیارد تومانی رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها