کد خبر 131145

نمادهای معاملاتی «ولصنم» ، «فجوش» و «دسبحان» افزایش سرمایه‌های خود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن ، ولصنم، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان که از محل سودانباشته انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

شرکت جوش و اکسیژن ایران ، فجوش، افزایش سرمایه قابل توجه خود از مبلغ 1 میلیارد و 35 میلیون تومان به 210 میلیارد و 962 میلیون و 700 هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد. 

شرکت سبحان دارو ، دسبحان ، افزایش سرمایه 59 درصدی از مبلغ 153 میلیارد تومان به 243 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها