کد خبر 130940

مجوز افزایش سرمایه سه شرکت نیروکلر، سبحان دارو و پتروشیمی فارابی صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سه شرکت زیر مجوز افزایش سرمایه گرفتند. 

نیروکلر «شکلر»

سرمایه فعلی: 50 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 

سرمایه جدید: 100 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: تامین مخارج تکمیل طرح‌های توسعه 

 

سبحان دارو «دسبحا»

سرمایه فعلی: 324 میلیارد و 100 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 115 درصد 

سرمایه جدید: 697 میلیارد و 500 میلیون تومان 

منبع: 65 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 50 درصد سایر اندوخته‌ها 

به علت: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح ساختار مالی 

 

پتروشیمی فارابی «شفارا»

سرمایه فعلی: 263 میلیارد و 46 میلیون و 300 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 77 درصد 

سرمایه جدید: 465 میلیارد و 46 میلیون و 300 هزار تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی و نیز تأمین هزینه‌ های اجرای طرح تولید اسید فوماریک از پساب واحد انیدرید فتالیک

 

 

ارسال نظر

تازه ها