کد خبر 130860

شرکت سبحان دارو در 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 برای هر سهم 74.3 تومان سود محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، درآمد سبحان دارو در سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 برابر 723.2 میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد 22 درصدی است و بهای تمام شده با رقم 421.6 میلیارد تومان افزایش 63 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است. 

سودناخالص با افت 10 درصدی برابر 301.5 میلیاردتومان بوده و سود عملیاتی با رقم 258.4 میلیارد تومان کاهش 19 درصدی داشته است. 

سودخالص با رقم 180.4 میلیارد تومان افت 28 درصدی را نشان می‌دهد و به ازای هر سهم 74.3 تومان محقق شده که 54 درصد کمتر از دوره قبلی است. ( افزایش سرمایه 59 درصدی در سال مالی 1400 علت افت بیشتر سودخالص هر سهم به نسبت مجموع سودخالص است.) 

حاشیه سودخالص در سال گذشته برابر 25 درصد بوده که در قیاس با سال مالی 1399 افت 17 درصدی را ثبت کرده است. 

مجموع مقدار فروش سبحان دارو افزایش 6 درصدی داشته و در بخش صادراتی شاهد رشد 99 درصدی مقدار فروش هستیم که درآمد 13.1 میلیارد تومانی از محل صادرات را رقم زده و رشد 65 درصدی داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها