کد خبر 130730

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش در 12 ماهه سال مالی پشت سر گذاشته شده قادر به تحصص 343.4 تومان سود برای هر سهم شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 با رشد 53 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ 23702 میلیارد تومانی درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 19356.8 میلیارد تومانی کسب کرده است.

سود ناخالص شرکت با 41 درصد رشد به 4346.1 میلیارد تومان و سود عملیاتی با 21 درصد رشد به 1158.3 میلیارد تومان در این سال مالی رسیده است.

افق در 12 ماهه 1400، توانسته است 1030 میلیارد تومان سود خالص معادل 343.4 تومان به ازای هر سهم شناسایی کند که این رقم 35 درصد کمتر از سود سال قبل شرکت است.

در این دوره حاشیه سود ناخالص 18 و حاشیه سود خالص 4 درصد گزارش شده است که به ترتیب 10 و 60 درصد در قیاس با سال قبل کاهش داشته‌اند. 

شرکت در سال مالی مورد بررسی با افزایش 18 درصدی نسبت به سال 99، حدود 1.6 میلیارد عدد محصول به فروش رسانده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها