کد خبر 130409

شرکت داروسازی اکسیر (دلر)‌ و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه- میدکو 

سرمایه فعلی: 6 هزار میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 133 درصد 

سرمایه جدید: 14 هزار میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی در قالب مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

داروسازی اکسیر - دلر

سرمایه فعلی: 112 میلیارد و 500 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100درصد 

سرمایه جدید: 225 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اجرای طرح توسعه و اصلاح ساختار مالی 

ارسال نظر

تازه ها