کد خبر 130109

شرکت داروسازی کاسپین تامین در 12 ماهه 1400 با رشد 44 درصدی نسبت به سال قبل بیش از 217 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال مالی 1400 با رشد 53 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ 812 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 427.2 میلیارد تومانی کسب کرده است. از مجموع فروش شرکت 804 میلیارد تومان از فروش داخلی و تنها 8 میلیارد تومان از بخش صادرات حاصل شده است. 

مقدار فروش محصول تزریقی با حدود 1 درصد کاهش 211 میلیون عدد و مقدار فروش صادراتی آن با 90 درصد کاهش حدود 1 میلیون و 113 عدد گزارش شده است. 

نرخ فروش داخلی این محصول 72 و نرخ فروش صادراتی آن 168 درصد رشد در این یک ساله داشته است. 

سود ناخالص شرکت با رشد 54 درصدی به 384.8 میلیارد تومان و سود عملیاتی با رشد 57 درصدی به 360.7 میلیارد تومان در سال مالی یاد شده رسیده است. حاشیه سود ناخالص بدون تغییر نسبت به سال قبل و برابر با 47 درصد بوده است. 

کاسپین در این دوره 12 ماهه سود خالص 217.2 میلیارد تومانی، معادل 310.3 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که 44 درصد رشد را نسبت به سود شرکت در سال گذشته تجربه کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها