کد خبر 130104

شرکت پویا زرکان آق دره 12 ماهه سال مالی 1400 را با تحقق 690.7 تومان سود به ازای هر سهم به پایان رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پویا زرکان آق دره با نماد معاملاتی فزر در سال مالی 1400 با رشد 12 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ 207.2 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 144.4 میلیارد تومانی کسب کرده است. همچنین 2005.4 میلیارد تومان سایر درآمدهای شرکت ( که ناشی از تقسیم سود شرکت های زیرمجموعه ) در این دوره بوده که جهش 563 درصدی نسبت یه سال گذشته داشته است.

سودناخالص شرکت با رشد 190 درصدی به 62.7 میلیارد تومان و سود عملیاتی با رشد 543 درصدی به 2063.5 میلیارد تومان در سال مالی یاد شده رسیده است.

حاشیه سود ناخالص از 12 درصد در سال مالی 99 با 150 واحد رشد، 30 درصد در سال مالی مورد بررسی گزارش شده است. 

فزر در این دوره 12 ماهه سود خالص 2072 میلیارد تومانی، معادل 690.7 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که 552 درصد جهش را نسبت به سود شرکت در سال گذشته تجربه کرده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها