کد خبر 130045

افزایش سرمایه سه شرکت گروه صنایع سیمان کرمان، بیمه نوین و صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، افزایش سرمایه سه شرکت زیر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 

گروه صنایع سیمان کرمان «سکرما»: 

افزایش سرمایۀ 51 درصدی شرکت از مبلغ 99.1 میلیارد تومان به‌مبلغ 150 میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ 1401/02/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بیمه نوین «ونوین»: 

افزایش سرمایۀ 90 درصدی شرکت از مبلغ 262.4 میلیارد تومان به‌مبلغ 500 میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ 1401/02/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان «قشرین»:

افزایش سرمایۀ 114 درصدی شرکت از مبلغ 96.5 میلیارد تومان به‌مبلغ 206.8 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در تاریخ 1401/02/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها