کد خبر 129979

شرکت سیمان ساوه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1400 خود را با رقم زدن سود 758.6 تومانی به ازای هر سهم به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان ساوه در سال مالی 1400 با رشد 57 درصدی نسبت به سال قبل 1135.1 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 519.9 میلیارد تومانی کسب کرده است.

از مجموع درآمدهای شرکت 980.1 میلیارد تومان متعلق به فروش داخلی و 154.9 میلیارد تومان متعلق به فروش صادراتی بوده که هرکدام به ترتیب 88 درصد افزایش و 22 درصد کاهش نسبت به سال مالی قبل داشته‌اند.

سود ناخالص ساوه در این سال مالی با رشد 45 درصدی 615.1 میلیارد تومان و سود عملیاتی آن با رشد 53 درصدی 539 میلیارد تومان گزارش شده است.  

حاشیه سود ناخالص شرکت از 59 درصد در سال مالی قبل به 59 درصد رسیده که با 8 درصد افت همراه بوده است. 

شرکت در این 12 ماهه با رشد 52 درصدی نسبت به 12 ماهه سال قبل 510.6 میلیارد تومان سود خالص معادل 758.6 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

مقدار فروش سیمان سفید داخلی با کاهش 7 درصدی 222.767 تن و مقدار فروش سیمان خاکستری با کاهش 6 درصدی 1.690.975 تن گزارش شده است. همچنین مقدار فروش صادراتی سیمان سفید و کلینکر خاکستری صادراتی به ترتیب با 11 و 59 درصد کاهش به 59.523 و 161.205 تن رسیده‌اند.

میانگین نرخ محصولات داخلی 98 درصد و میانگین نرخ محصولات صادراتی 29 درصد در سال مالی یاد شده رشد داشته است. همچنین نرخ فروش صادراتی کلینکر سفید صادراتی که در سال مالی گذشته 39.531 ریال  در هر تن بوده در سال مالی مذکور 10.339.653 ریال گزارش شده است.

ارسال نظر

تازه ها