کد خبر 129962

شرکت داروسازی زهراوی در سال مالی 1400 با رشد 41 درصدی نسبت به سال قبل، نزدیک به 73 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی زهراوی با نماد معاملاتی دزهراوی در سال مالی 1400 با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل 649.7 میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده 422 میلیارد تومانی کسب کرده است.

از مجموع درآمدهای شرکت 645.5 میلیارد تومان متعلق به فروش داخلی و 4.2 میلیارد تومان متعلق به فروش صادراتی بوده که هرکدام به ترتیب 29 درصد افزایش و 20 درصد کاهش نسبت به سال مالی قبل داشته‌اند.

سود ناخالص دزهراوی در این سال مالی با رشد 23 درصدی 227.6 میلیارد تومان و سود عملیاتی آن با رشد 22 درصدی 180.2 میلیارد تومان گزارش شده است.  

حاشیه سودناخالص از 37 درصد در سال قبل به 35 درصد در این سال مالی رسیده است. 

شرکت در این 12 ماهه 72.9 میلیارد تومان سود خالص که 41 درصد از سال قبل بیشتر شده است شناسایی کرده است. همچنین با توجه به افزایش 8 میلیارد تومانی سرمایه، سودشناسایی شده به ازای هر سهم با سرمایه جدید 28.2 تومان بوده که با 36 درصد رشد همراه بوده است.  

مقدار فروش کپسول مایع و قرص به ترتیب با 3 و 18 درصد کاهش و مقدار فروش آمپول با 100 درصد افزایش همراه بوده و به 616، 129 و 22 میلیون تن رسیده‌اند. (مجموع مقدار فروش داخلی شرکت از 891 میلیون تن در سال 99 به 869 میلیون تن در سال مالی مذکور رسیده است). همچنین مقدار فروش صادراتی شرکت با کاهش 71 درصدی از 7 میلیون تن در سال گذشته به 2 میلیون تن در این سال رسیده است.

نرخ فروش داخلی محصولات شرکت به صورت میانگین 16 درصد بیشتر از سال قبل شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها