کد خبر 129896

شرکت نفت ایرانول فروردین ماه سال مالی 1401 را با محقق کردن نزدیک به 800 میلیارد تومان فروش به پایان برد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت نفت ایرانول با نماد معاملاتی شرانل در فروردین ماه سال مالی جاری با رشد 14 درصدی نسبت به اسفندماه سالی که گذشت و 10 درصدی نسبت به میانگین 12 ماهه قبل مبلغ 798 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است. فروش این ماه شرکت 107 درصد بیشتر از فروش فروردین سال قبل بوده است.

مقدار تولید و فروش محصولات شرکت در این ماه به ترتیب 36 و 23 درصد بیش از اسفند ماه گزارش شده است. 

در فروردین ماه نرخ فروش روغن پایه 16 درصد و روغن فرآیندی 26 درصد بیش از اسفندماه گزارش شده است. اما نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی 2 و 4 درصد نسبت به اسفند کاهش داشته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها