کد خبر 129452

افزایش سرمایه نمادهای معاملاتی «فتوسا»، «قرن»، «زگلدشت» و «برکت» نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، با نماد معاملاتی فتوسا، افزایش سرمایه 90 درصدی از مبلغ 50 میلیارد تومان به 95 میلیارد تومان که از محل سود انباشته انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد. 

پدیده شیمی قرن ، با نماد معاملاتی قرن، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 100 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، با نماد معاملاتی زگلدشت، افزایش سرمایه 250 درصدی از مبلغ 20 میلیارد تومان به 70 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و هم‌چنین اندوخته را در مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد. 

شرکت گروه دارویی برکت، با نماد معاملاتی برکت، افزایش سرمایه 27 درصدی از مبلغ 580 میلیارد تومان به 734 میلیارد تومان که از محل مطالبات و آورده نقدی انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 

ارسال نظر

تازه ها