کد خبر 129037

شرکت داروستزی سبحان انکولوژی صورت مالی دوره سه ماهه اول خود را با افت سود خالص گزارش کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، داروسازی سبحان انکولوژی در دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفند با درآمد عملیاتی 90.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 55.3 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 22 و 35 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است.

سود ناخالص این شرکت با رقم 34.9 میلیارد تومان افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد اما به واسطه افزایش بیش از 2 هزار درصدی سایر هزینه‌ها، سود عملیاتی کاهش 8 درصدی پیدا کرده و نشان‌دهنده رقم 24 میلیارد تومان بوده است.

سود خالص شرکت با کاهش 50 درصدی برابر 3.4 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم برابر 36 ریال محقق شده است.

مجموع فروش مقداری دسانکو در دوره سه ماهه مورد بررسی نسبت به دوره قبلی افزایش 41 درصدی را نشان می‌دهد.

حائز اهمیت است که این شرکت در دوره مشابه قبلی هیچ درآمدی از محل صادرات نداشته اما در این دوره به درآمد 15.8 میلیارد تومانی از محل صادرات رسیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

افزایش احتمالی قیمت نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده و همچنین افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ خواهد گردید. شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و فروش و درخواست افزایش قیمت ، نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

ارسال نظر

تازه ها