کد خبر 128282

نماد خگستر از گروه خودرو با داد و ستد بیش از 1 میلیارد و 250 میلیون سهم به ارزش بیش از 471 میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خگستر از گروه خودرو با داد و ستد بیش از 1 میلیارد و 250 میلیون سهم به ارزش بیش از 471 میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

بررسی جریان ورود و خورج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی 37 میلیون تومان و میانگین فروش نیز 55 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از 38 میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.

بعد از خگستر نمادهای خودرو و خساپا به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از 414 و 235 میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزشم عاملات بازار را به خود اختصاص دهند.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها